preskoči na sadržaj

Tehnička škola Zadar

NAPUTAK ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOGA RADA (Elektrotehnika)

NAPUTAK ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOGA RADA

1. Završni rad

Završni je rad učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju  i ocjenjuju učenikove strukovne, odnosno umjetničke kompetencije određene razine  sukladno razini kvalifikacije koju stječe[1].

Završni rad sastoji se od izradbe završnoga rada i obrane završnoga rada.  Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekuće  školske godine.

Učenik obavlja Izradbu pod stručnim vodstvom nastavnika struke (mentor) tijekom  zadnje nastavne godine obrazovnoga programa koji učenik pohađa.  Mentor je  obvezan pomagati učeniku u odabiru literature i drugim izvorima koji se mogu  koristiti za pisanje završnoga rada.

Učenik je dužan pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor i za nju predložio  pozitivnu ocjenu, predati u administraciju Škole najkasnije deset dana prije Obrane.

Izradba se sastoji od uratka koji može biti: projekt, praktični rad s elaboratom, složeniji ispitni zadatak ili drugi slični uradak usklađen s nastavnim programom.

Izradbom se može smatrati uradak kojim je učenik sudjelovao na izložbi  inovatorskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svoga srednjeg obrazovanja i  uradak kojim je učenik osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na državnome natjecanju  iz strukovnih, odnosno umjetničkih predmeta, područja ili programa.

Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnoga nastupa pred  povjerenstvom za obranu završnoga rada.

2. Postupak izbora mentora i teme završnog rada

 • Mentor učenika na završnom ispitu može biti nastavnik stručnih predmeta.
 • Učenik se javlja željenom mentoru prema području koje taj željeni mentor predaje ili je predavao.
 • Temu završnog rada predlaže mentor prema potrebama škole ili mentora u dogovoru s učenikom.
 • Učenici koji se sami ne jave nekom mentoru bit će raspoređeni prema  preostalim mjestima kod pojedinog nastavnika.
 • Tema završnog rada može biti samo jedna od unaprijed određenih i predloženih.
 • Treba se držati točnog naziva teme i ne može se poslije mijenjati.

3. Izradba završnoga rada

Završni rad može biti teorijski ili praktičan. Praktičan dio završnog rada izrađuje se  uz pomoć mentora i nastavnika radioničkih vježbi u školskim radionicama ili  drugdje uz prethodni dogovor s mentorom. Nakon toga učenik piše elaborat o izradi  rada u kojem opisuje  teorijski rad i postupak izrade rada. Ako učenik ima teorijski  rad onda obrađuje zadanu temu prema uputama mentora.

4. Pisanje i izgled završnog rada

Kako bi završni radovi bili ujednačeni i kako bi se učenicima pomoglo pri pisanju i  izradi rada treba se držati ovih uputa.  Sve druge detaljnije i konkretnije naputke  učenici trebaju dobiti od mentora. Nakon što se odabere tema završnog rada, mentor  je dužan dati upute o literaturi i drugim izvorima (internet) koji se mogu koristiti za pisanje završnog rada.

Sadržaji pronađeni  na internetu mogu se također koristiti za pisanje završnog rada,  ali ti sadržaji nisu uvijek pouzdani pa ih je poželjno u dogovoru s mentorom dodatno  provjeriti. Završni rad piše  se računalom sa srednjim razmakom (1,5 pt) na papiru formata A4 s fontom Times New Roman, Arial, Verdana i sl. veličine 12 ili 14 točaka (pt).

Treba svakako izbjegavati vrstu i oblik slova koja djeluju dekorativno ili ukrasno i  koja više odgovaraju reklami i promidžbi nego ozbiljnom radu.  Naziv pojedinih poglavlja pišu velikim tiskanim masnim (bold) slovima veličine 14 točaka na početku  nove stranice. Podpoglavlja trebaju biti ispisani masnim slovima (bold) veličine 12 točaka (pt).  Stranice završnog rada trebaju biti numerirane u podnožju stranice (osim naslovne stranice). Tekst treba biti poravnat s obje  strane.

Učenik treba tri primjerka uvezati (s dva prijavljuje polaganje ispita i oni ostaju u školi, a treći ostaje učeniku). Obično se koristi spiralni uvez s plastičnom folijom.

4.1 Završni rad (elaborat) sadrži:

1.  Naslovnu ili vanjsku stranicu

 • na vrhu stranice lijevo piše se naziv škole i adresa (slovima veličine 12 točaka, bold)
 • u sredini, centrirano piše se: ZAVRŠNI RAD (slovima veličine 14 točaka)
 • ispod toga naziv teme (slovima veličine 20 točaka, bold)
 • lijevo pri dnu piše se: Mentor: ispod toga ime i prezime mentora i  titula (slovima veličine 12 točaka)
 • lijevo ispod mentora piše se: Učenik: ispod toga ime i prezime učenika,
 • razred (slovima veličine 12 točaka)
 • pri dnu stranice u sredini (centrirano) piše se: grad, mjesec i godina nastanka rada (slovima veličine 14 točaka)

Primjer naslovne stranice nalazi se u privitku ovog naputka.

2.  drugi  list: Sadržaj  -  upisuje se sadržaj završnog rada (poglavlja) sa stranicama na kojima se ta poglavlja nalaze.  Stranica s pregledom sadržaja radi se na samome kraju kada se u tekstualnome dijelu završnog rada  neće više ništa mijenjati. Primjer sadržaja nalazi se u privitku ovog naputka.

3.  Uvod  –  Ovdje se daje ukratko, do jedne stranice teksta opis problematike koja će se obrađivati, daju se razlozi zbog kojih je odabrana tema završnog rada i predviđa se konačni cilj obrade teme. Uvod se piše  u trećem licu i u budućem vremenu (npr. „Cilj ovog rada je objasniti upravljanje DC motorima i to posebno pomoću….“).

4.  Tekst  –  obrada teme  –  U ovom se dijelu opisuju bitne činjenice iz teme završnog rada. Objašnjava se tema završnog rada i način rada konkretnog sklopa (sustava). Ovaj se dio može podijeliti na nekoliko cjelina, poglavlja u dogovoru s mentorom. Slike u tekstu moraju biti numerirane (ispod slike) kako bi se tekstu moglo pozivati na njih.

6.  Postupak izradbe praktičnog rada  –  U ovom se dijelu opisuje postupak izrade praktičnog rada, ako je takva tema. Opisuje se postupak projektiranja od razrade sheme, crtanja i simulacije sklopa na računalu, projektiranja i izrade tiskane pločice, montaže elemenata i  lemljenja pa do izrade eventualnog kućišta i nosača. Tu se prilaže shema sklopa, sheme tiskanih vodova, montažna shema i popis elemenata.

7.  Ispitivanje, mjerenje i podešavanje  –  U ovom se dijelu daju rezultati simulacija i mjerenja i eventualna podešavanja i poboljšavanja na sklopu. (ako ih ima)

8.  Zaključak – U ovom dijelu rada, treba istaknuti rezultate, dati svoje mišljenje o zadanoj temi završnog rada.

9.  Popis literature: navodi se abecednim redom prema prezimenu autora, odnosno naslova djela.

Pravila za navođenje literature su u privitku ovog naputka.

10. Priloge –  misli se na popis crteža, grafova, shema, ilustracija i sl. Prilozi se numeriraju i stavljaju na kraj rada npr. Prilog 1, Prilog 2  itd.  Numeriranje je nužno kako bi se u tekstu rada moglo upućivati  na pojedini prilog (npr. vidjeti Prilog 2).  Stranice na kojima se nalazi tekst i crtež, grafikon, ilustracija i sl. ne smatraju se prilogom, nego redovnom stranicom.

11.  Zadnju  stranicu  -  (ne  računajući stranicu korica). Na zadnjoj stranici  ostavlja se prostor za upis datuma predaje rada, obrane rada, eventualno mentorov kratak komentar, te mjesto za upis ocjene.

Primjer zadnje stranice nalazi se u privitku ovog naputka.

 


[1] Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada. // Narodne novine 73 (2009), čl. 2.

 


Raspored sati
e-Dnevnik

BROŠURE
Vrijeme

 
POPIS UDŽBENIKA

U prilogu se nalazi popis udžbenika

Priloženi dokumenti:
Popis udzbenika.xls

Kalendar
« Ožujak 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Anketa
Da bi postigao/la bolje rezultate učim...

CMS za škole logo
Tehnička škola Zadar / Nikole Tesle 9 C, HR-23000 Zadar / ss-tehnicka-zd.skole.hr / ured@ss-tehnicka-zd.skole.hr
preskoči na navigaciju